School Blog

From the Principal

An excellent Fritids

An excellent Fritids

Our goal is to offer our students an excellent education. This extends to our Fritids. For us Fritids is an important complement to what students do during the day. We want them to continue to develop important skills that will help them succeed in life. Through well designed activities, we try to constantly ensure that we touch on all these skills. Combine this with staff that are engaged and you have a recipe for success. Add excellent facilities and it gets even better. With close to 80% of our children from grade 3 to 4 that are part of our Fritids, we in Sundsvall are among the best IES schools to get students to stay and enjoy Fritids. 

Likvärdig undervisning och betygsättning

Ytterligare ett bevis på att vi kan lita på vår betygsättning!

I vårt systematiska arbete med att se till att vi sätter trovärdiga och rättvisa betyg är Skolverkets statistik viktigt information för oss som skola. Nu har bland annat siffror om förra årets nationella prov samt slutbetyg kommit ut. Där ser vi att vi, bland mycket annat, ligger oerhört bra till när det gäller korrelationen mellan provresultat och slutbetyg i tex ämnet matematik. 82.8% av våra elever nådde samma betyg på provet som i slutbetyg. Detta kan jämföras med Sundsvalls kommun där endast 65% nådde samma resultat och hela 34% fick ett högre slutbetyg. 

Vi har erfarna och professionella lärare som investerar mycket tid i att bedriva en så likvärdig undervisning och betygsättning som möjligt och detta är ytterligare ett bevis på att de strävar åt rätt håll. Vi är stolta över deras hårda och viktiga arbete.

Korrelation nationella prov resultat gentemot slutbetyg i ämnet matematik 2018/2019

IESS

Lägre: 9.8% 

Lika: 82.8% 

Högre: 7.4%


Sundsvalls kommun 

Lägre: 1% 

Lika: 65% 

Högre: 34%

From the Principal

Our students feel safe!

Our students feel safe!

Our latest anonymous survey has shown that 97% of our students feel safe in our school. This is amazing but we are far from being happy as our goal is 100%! We've grown in the last years and we've maintained our quality. We will continue to invest, change and improve so that we can keep on delivering the best possible education to our students so that they keep on learning and developing skills. 

HandBall Dm

HandBall Dm

Yesterday was School DM for handball for the girls in 6A. What a great day it was! The girls were amazing!!! 

They were really good ambassadors for IESS ! 

The tournament ended in the quarter final, we are really proud of their effort! 

OPEN HOUSE 2019

OPEN HOUSE 2019

All are welcome to IES Sundsvall's 

OPEN HOUSE NOVEMBER 6th 18:30

Pages