Internationella Engelska Skolan

Welcome to Internationella Engelska Skolan Sundsvall

We here at IES Sundsvall would like to welcome you to our newly redesigned website! We have taken great care to update and improve all of the information to ensure that you get an even better sense of what we stand for and what we believe in. Our website, as well as our Facebook site, is also meant to reflect the vitality of our school and provide you with a window into life here at IESS.

 

From the Principal

From the Principal

From the Principal IESS överträffar beräknade resultat

IESS överträffar beräknade resultat

SALSA är ett analysverktyg och syftet med SALSA är att synliggöra bakgrundsfaktorer* som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet. Det är ett verktyg som kan användas för att analysera och reflektera över akademiska resultat.  SALSA kan tillsammans med uppgifter om förutsättningar, processer, resultat och måluppfyllelse användas som underlag för mer kvalificerade och nyanserade diskussioner om skolors resultat.

We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.
We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.
  1. Looking for SchoolSoft?

    Click here to find SchoolSoft and more in our Connect section.