Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Two schools in one

Two schools in one

We believe in the strength of being one school. We believe in the importance of all staff contributing to one great school. We believe in teachers communicating from grade 3 to 9. This said we also believe that it's important for students to feel at home in their new school. We also believe that it's important for them to feel secure. These beliefs are the reasons why that we will have two schools in one. One Junior School and one Senior School but united under one common roof strengthened by a house system and great communication at all levels.

From the Principal

Inga glädjebetyg.

Inga glädjebetyg.

Jag står till 100% bakom de betyg som sätts på vår skola. Låt mig berätta varför.
Då valet närmar sig används ibland skolan som ett verktyg för stödja vissa politiska ideologier. Ibland skruvas informationen som används och ibland är den helt enkelt inte ens sann.
Jag kan bara tala för vår skola här i Sundsvall och be er tro på mig när jag säger att jag står med all säkerhet bakom de betyg vi sätter. Låt mig visa några exempel vad jag baserar detta på:

  • Skolverkets statistik visar att vi har en stark överensstämmelse mellan resultaten på de nationella proven och våra slutbetyg. Korrelationen är bättre än den i Sundsvalls kommuns skolor.
  • Förra året fick 88% av våra elever samma slutbetyg som betyget de uppnådde på det nationella provet i ämnet matematik.
  • Även ämnet svenska visar liknande resultat. Detta betyder att vi inte ger glädjebetyg!
  • Vi håller kontakt med våra elever i gymnasiet för att få återkoppling om hur väl förberedda de känt sig. 
  • Vi bjuder in och sambedömer nationella prov med andra skolor i Sundsvall för att öka likvärdigheten och bekräfta att vår bedömning är okej. Resultaten har visat sig vara mycket överensstämmande!
  •  Vi har lärare som hjälper Skolverket att utforma nationella prov i olika ämnen. Om Skolverket litar på våra lärare så borde jag också kunna lita på deras betygssättning.


Imorse var jag i kontakt med två av stadens gymnasierektorer för att få deras respons på detta. De försäkrade mig direkt om att våra betyg är okej och att våra elever är väl förberedda. Det sista argumentet till varför jag litar på våra betyg är väldigt enkel: Våra lärare är professionella, nyfikna, självkritiska och de hjälper varandra. De bedömer tillsammans, de diskuterar betyg och de stöds av vår akademiska koordinator Gustaf Pousette, som är fantastiskt kunnig i betygsfrågor och allt som rör läroplanen.

Vi producerar bra betyg som ett resultat av läxhjälp, utmärkt undervisning och höga förväntningar. Vi blev så sent som igår kontaktade av en mamma som sa: “Min dotter har fått mycket beröm för sina baskunskaper på sin nya gymnasieskola. De berömmer framförallt hennes kunskaper i matematik och tänk så vi kämpade med hennes matte!” 

Pascal

From the Principal

Aldrig nöjd!

Aldrig nöjd!

Ifjol fick Engelska Skolan Sundsvall högsta meritvärde i hela Sundsvall. Vi siktar lite högre i år! Ledningsgruppen spenderar helgen i Tällberg för att utvärdera året som gått och blicka framåt. Aldrig nöjd!

From the Principal

Do we teach Sciences in English?

Do we teach Sciences in English?

We are often asked if we teach Sciences in English. The answer is BILINGUALISM. We want our students to master both English and Swedish as we believe that having a solid base in both languages will help them in the future. We also believe, and this has been proven many times in studies, that young learners have the ability to learn multiple languages while not having a negative impact on the retention of the actual subject. 

To help them reach this level of competency we always strive to offer our lessons, in Sciences for example, in a bilingual way. Key terms are given in both English and Swedish. Explanations are also given in both language. Homework are translated as well as tests. Students are encouraged to try to answer in English but are allowed to answer in Swedish. Our teachers also use various methods in the classroom to help the students understand the key terms in both languages. Asking a friend to explain, playing a game with the Swedish terms etc. are all methods that we use to ensure that our students are exposed to both languages. 

From the Principal

Creating scientists

Creating scientists

If Sweden is to continue to prosper it is crucial that students choose to study Sciences and Technology. This year 39 of our students chose a Science program at high school with 25 of them being girls. On top of this 24 other students chose Technology as a high school program. We have excellent Math and Sciences teachers and their dedication, coupled with their high energy, leads to more and more students showing an interest in Sciences. 

From the Principal

International but still very Swedish

International but still very Swedish

Engelska Skolan is very much international. With staff from all corners for the world we focus on bringing an international touch to the education we provide to our students in Sundsvall. This said we are also very proud of our Swedish traditions, Lucia being one of them for example. This mixture, of both international and Swedish traditions, is an important part of who we are. 

From the Principal

We walk together

We walk together

Our school is in constant evolution and yet we never change. This, I strongly believe, describes very well our school. We always want to develop but never change the values that guide us. When a new person joins us we quickly communicate this with them. Emma, one of our ex students, joined our team this week and, through her introduction week, got to meet many of the current people that work at IESS. In our last discussion we focused on one thing: Here at IESS we walk together. Yes we debate. Yes we want people to challenge our ways but once we've decided something we walk together. She seemed very pleased with this. Structure allows for creativity. 

From the Principal

IESS Junior & Senior schools

IESS Junior & Senior schools

Our school is now almost 10 years old. We’ve grown from 250 to 850 and next year we are set to be around 1100 students. Divided in two schools, Junior and Senior, our school is and will continue to be the biggest in the city. Size brings many advantages but also challenges. In preparation for this we’ve been rebuilding our leadership teams and the admin around them. We’ve also invested heavily in our current physical environment with the goal of making it even better for our students. Our goal is to continue to offer the best possible education to our students which for us means contact with adults that care and know you. Will we be ready for August 2018? Yes! Construction and recruitment are going well while the departments are getting ready for the new students. For us this is nothing new, growth is in our genes! Expect a new full size gym, new kitchen, new cafeteria, new library and plenty of new classrooms!!!

From the Principal

Bästa igen....

Vår skola i Sundsvall utmärktes till en av IES bästa skola 2017 av våra vårdnadshavare, elever och anställda. Vi uppnådde vårt högsta meritvärde någonsin med ett medel på 273, vilket är ett av Sundsvalls bästa. En anonym enkät, som nästan alla elever och familjer svarade på, visade att 99% av våra föräldrar skulle rekommendera skolan och att 95% av våra elever kände sig trygga här på Engelska Skolan.

Pages