School Blog

Från rektorn

We Walk Together

We Walk Together

We Walk Together! It's something that we strongly believe in and something that defines both our success and our philosophy. We share the same values and once we've agreed on certain routines we keep to them. To get 125 people from different corners of the world to keep on aiming for the same goal isn't always easy. To do it for 12 years is incredible! COVID has thrown very difficult challenges at our school and yet, we keep on walking together and we keep on delivering. In the middle of the crisis we keep aiming forward and we keep the long-term goals that we've set for ourselves without compromising on the importance of doing the right things needed to get through these challenges given to us by COVID.

Från rektorn

Yet another succesful year despite Covid

Yet another succesful year despite Covid

In my 12 years as Principal this is most likely the most special school term of all. Covid-19 has tested our abilties to deliver a good school. It has tested our staff in many different ways. Many of our staff come from other countries and it hasn't been easy to come to work while not being able to help their loved ones back home. For our Swedish staff the challenges were also immense. Yet, we delivered. 96% of our staff answered that they would recommend the school. 97% of our students answered that they felt safe and 98% of our parents said that they would recommend our school to other parents. We have a good school and we are proud of the work that we've done. There are many challenges in running a school and we know that there are many small things that need fixing but right now we will choose to be happy, rest and enjoy the summer that is approaching. 

Viktig : Introduktionsdagen

På grund av rådande rekommendationer kring läget med Coronaviruset i samhället har vi som skola valt att ställa in Introduktionsdagen för våra blivande årskurs 3-elever lördagen den 21/3. 

Nytt datum för dagen är lördag den 30/5.

Har du inte fått denna i formation via mail behöver du uppdatera oss kring dina mailuppgifter. Kontakta då louella.naslund.sundsvall@engelska.se

Från rektorn

An excellent Fritids

An excellent Fritids

Our goal is to offer our students an excellent education. This extends to our Fritids. For us Fritids is an important complement to what students do during the day. We want them to continue to develop important skills that will help them succeed in life. Through well designed activities, we try to constantly ensure that we touch on all these skills. Combine this with staff that are engaged and you have a recipe for success. Add excellent facilities and it gets even better. With close to 80% of our children from grade 3 to 4 that are part of our Fritids, we in Sundsvall are among the best IES schools to get students to stay and enjoy Fritids. 

Likvärdig undervisning och betygsättning

Ytterligare ett bevis på att vi kan lita på vår betygsättning!

I vårt systematiska arbete med att se till att vi sätter trovärdiga och rättvisa betyg är Skolverkets statistik viktigt information för oss som skola. Nu har bland annat siffror om förra årets nationella prov samt slutbetyg kommit ut. Där ser vi att vi, bland mycket annat, ligger oerhört bra till när det gäller korrelationen mellan provresultat och slutbetyg i tex ämnet matematik. 82.8% av våra elever nådde samma betyg på provet som i slutbetyg. Detta kan jämföras med Sundsvalls kommun där endast 65% nådde samma resultat och hela 34% fick ett högre slutbetyg. 

Vi har erfarna och professionella lärare som investerar mycket tid i att bedriva en så likvärdig undervisning och betygsättning som möjligt och detta är ytterligare ett bevis på att de strävar åt rätt håll. Vi är stolta över deras hårda och viktiga arbete.

Korrelation nationella prov resultat gentemot slutbetyg i ämnet matematik 2018/2019

IESS

Lägre: 9.8% 

Lika: 82.8% 

Högre: 7.4%


Sundsvalls kommun 

Lägre: 1% 

Lika: 65% 

Högre: 34%

Sidor