Administration

Skolledning

Administration

Byggnad och underhåll

Engelska

Fritids

Biblioteket

Idrott

Elevhälsa

Special Educator / Speciallärare Coordinator for IES Special Educators & Head of IESS Student Support Team"

Student Development Team

Head of Student Development, Marketing, Student coach Y 6 & 7

Support Staff

Special Educator / Speciallärare Coordinator for IES Special Educators & Head of IESS Student Support Team"