Vår betygssättning är korrekt

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal
Vår betygssättning är korrekt

Vi följer alltid upp hur det går för våra elever när de lämnat oss. Vi vill säkerställa att de känner sig väl förberedda och att de betyg som de arbetat sig till under deras tid hos oss återspeglar deras faktiska kunskaper och färdigheter. I svenska ser vi att 81% av våra elever behåller sina betyg eller höjer sig under sin gymnasietid. Ännu ett bevis på att vårt arbete med betygssättning är korrekt.