Skolval 2018

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Vi har idag deltagit i Skolval 2018! En övning i demokrati där vi låter de elever som vill rösta på de partier som är registrerade till det riktiga riksdagsvalet. Resultatet för skolan och för hela Sverige kommer att presenteras under nästa vecka.