Likvärdig undervisning och betygsättning

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

Ytterligare ett bevis på att vi kan lita på vår betygsättning!

I vårt systematiska arbete med att se till att vi sätter trovärdiga och rättvisa betyg är Skolverkets statistik viktigt information för oss som skola. Nu har bland annat siffror om förra årets nationella prov samt slutbetyg kommit ut. Där ser vi att vi, bland mycket annat, ligger oerhört bra till när det gäller korrelationen mellan provresultat och slutbetyg i tex ämnet matematik. 82.8% av våra elever nådde samma betyg på provet som i slutbetyg. Detta kan jämföras med Sundsvalls kommun där endast 65% nådde samma resultat och hela 34% fick ett högre slutbetyg. 

Vi har erfarna och professionella lärare som investerar mycket tid i att bedriva en så likvärdig undervisning och betygsättning som möjligt och detta är ytterligare ett bevis på att de strävar åt rätt håll. Vi är stolta över deras hårda och viktiga arbete.

Korrelation nationella prov resultat gentemot slutbetyg i ämnet matematik 2018/2019

IESS

Lägre: 9.8% 

Lika: 82.8% 

Högre: 7.4%


Sundsvalls kommun 

Lägre: 1% 

Lika: 65% 

Högre: 34%