Barn och middag!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

Ett nytt koncept: ”Hämta ert barn och middag på en och samma gång!” Framgång stärks genom partnerskap. Vi har kombinerat Sundsvalls bästa matleverantör med en fantastisk skola. Detta partnerskap leder till nya galna initiativ såsom möjligheten för vårdnadshavare att köpa middagsmaten när de är på skolan för att hämta sina barn. Att våga tänka utanför ramarna leder till fantastiska resultat.