Dashboard

School Blog

From the Principal
Salsa

IESS överträffar beräknade resultat

SALSA är ett analysverktyg och syftet med SALSA är att synliggöra bakgrundsfaktorer* som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet.

Student Work

Where are we?